uzávierka časopisu: 20.-ty deň v mesiaci


TÉMA MESIACA

alebo na akú vetu/slovo napísať príbeh...

Z teba som sa zrodil.

Najnovšie články na našich blogoch

Prečítajte si, čo je nové a aktuálne na našich stránkach, či už v súťažiach (karta SÚŤAŽ) alebo v našich bežných pokecoch (karta BLOG//ČLÁNKY) :)