Ďakujeme za priazeň, ktorú ste nášmu časopisu Abdon venovali od roku 2012 do roku 2021.

Časopis má aktuálne ukončenú aktivitu.

Možno sa raz vrátime. :)


NAŠE POSLEDNÉ ČÍSLO

Najnovšie články na našich blogoch

Prečítajte si, čo je nové a aktuálne na našich stránkach, či už v súťažiach (karta SÚŤAŽ) alebo v našich bežných pokecoch (karta BLOG//ČLÁNKY) :)

Súťažné fotografie je potrebné zaslať do 31.08.2021 na mailovú adresu tvorivesutaze@gmail.com. Po odoslaní obdržíte mail, či súťažná fotografia spĺňa podmienky súťaže. Do súťaže nie je možné posielať koláž z viacerých fotografií! Súťažiaci sa môžu zapojiť maximálne jednou fotografiou v danej súťažnej kategórii. Na konci súťaže budú fotografie...