ABDON SÚŤAŽE

Abdon súťaže

Nájdete tu súťaže, ktorými je hlavným organizátorom práve časopis Abdon. Súťaže, ktoré organizujeme vo vlastnej réžii, prípadne s pomocou iných zoskupení alebo sme sa pridali k niekomu my.

Súťažné fotografie je potrebné zaslať do 30.09.2018 na mailovú adresu tvorivesutaze@gmail.com. Po odoslaní obdržíte mail, či súťažná fotografia spĺňa podmienky súťaže. Do súťaže je možné posielať koláž z viacerých fotografií či digitálne upravené fotografie! Súťažiaci sa môžu zapojiť maximálne jednou fotografiou. Na konci súťaže budú fotografie...

Súťažné fotografie je potrebné zaslať do 31.08.2018 na mailovú adresu tvorivesutaze@gmail.com. Po odoslaní obdržíte mail, či súťažná fotografia spĺňa podmienky súťaže. Do súťaže nie je možné posielať koláž z viacerých fotografií! Súťažiaci sa môžu zapojiť maximálne jednou fotografiou v danej súťažnej kategórii. Na konci súťaže budú fotografie...

Vytvorenie krátkej básne (max. rozsah básne 4 strofy, každá strofa max. 5 veršov) na danú tému a jej zaslanie s potrebnými informáciami na adresu tvorivesutaze@gmail.com. Báseň nemôže byť predtým nikde publikovaná!