Ján Zajac

Ján Zajac

aktualizované dňa 02.11.2019


Email:

ge90minibp@gmail.com

Blog/stránka:

Ján Zajac


Čo rád/-a píšem/fotím/kreslím/atď.:

Opisujem fragmenty života súčasníkov s ich radosťami, starosťami a trampotami. Taktiež sa snažím nastaviť krivé zrkadlo medziľudským vzťahom. Problémy sa dajú riešiť iba vtedy, keď vyjdú na svetlo.

Moje sny a plány do budúcnosti:

Vydať ďalšie knihy zbierok mojich básní.