Cvak a bláblá 2021

27.06.2021

Podmienky súťaže, postup:

Súťažné fotografie je potrebné zaslať do 31.08.2021 na mailovú adresu tvorivesutaze@gmail.com. Po odoslaní obdržíte mail, či súťažná fotografia spĺňa podmienky súťaže. Do súťaže nie je možné posielať koláž z viacerých fotografií! Súťažiaci sa môžu zapojiť maximálne jednou fotografiou v danej súťažnej kategórii. Na konci súťaže budú fotografie vyhodnotené porotou. V prípade dostatku súťažných fotografií bude zhotovený online zborník fotografií.

V maili je potrebné zaslať:

 • fotografiu,
 • vaše meno/prezývku,
 • vyhlásenie o autorstve,
 • súhlas s uverejnením,
 • názov súťažnej kategórie a informácie potrebné k danej súťažnej kategórii
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na účely registrácie do súťaže


Fotografia musí spĺňať tieto podmienky:

 • byť vytvorená na zadanie v danej súťažnej kategórii
 • autor fotografie musí byť známy (autorom je súťažiaci, ktorú fotografiu do súťaže prihlási / autor fotografie (je niekto iný ako zasielateľ) musí byť oboznámený s účasťou v súťaži a súťažiaci je s autorom vysporiadaný v prípade výhry)
 • formát fotografie - .jpg, .jpeg, .png alebo .pdf (veľkosť fotografie nie je obmedzená)

Súťažné kategórie:

 1. Fotografia knihomoľa - fotografia v tejto súťažnej kategórii má obsahovať vašu knihomoľskú knižnicu s obľúbenými, neobľúbenými či všetkými knihami, ktoré máte doma
 2. Fotografia zážitková - fotografia v tejto súťažnej kategórii nie je tematicky obmedzená, avšak k fotografii je potrebné priložiť vyplnené údaje: miesto (kde fotografia vznikla), prečo (vysvetlenie, prečo je moment na fotografii zachytený), hashtag (maximálne tri heslá, ktoré fotografiu vystihujú).

Ceny:

 • Rozhovor v časopise Abdon s uverejnením výhernej fotografie (1. miesto v každej z kategórii)
 • Vecné ceny (1.- 3. miesto v každej z kategórii)
 • Zverejnenie fotografií v zborníku, ktorý bude voľne dostupný na internete (pri dostatočnom množstve súťažných fotografií, 1.-8. miesto v každej z kategórii)

Porota:

zverejnená do 31.08.2021

Trvanie súťaže:

27.06. - 31.08.2021

Vyhlasovateľ, mediálny partner:

Časopis Abdon v spolupráci s projektom Amatérske príbehy.


Výsledky:

Zverejnené v prvej polovici októbra 2021.


Časopis Abdon si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže a dátum uzávierky. Taktiež sa do súťaže môžu zapojiť aj prispievatelia časopisu Abdon. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť súťažnú fotografiu, ak nespĺňa podmienky súťaže.

Prihlásení účastníci súhlasia so spracovaním osobných údajov na účely registrácie v súťaži (podľa textu zaslaného mailu).