Cvak a bláblá - archív

06.01.2019

Prehľad zadanej témy, výhercov a odmien za predošlé ročníky (staršie ako 2018) súťaže s názvom Cvak a bláblá.

Zadanie

  • Zážitková fotografia - fotografia v tejto súťažnej kategórii nie je tematicky obmedzená, avšak k fotografii je potrebné priložiť vyplnené tieto údaje: miesto (kde fotografia vznikla), prečo (vysvetlenie, prečo je moment na fotografii zachytený), hashtag (maximálne tri heslá, ktoré fotografiu vystihujú).
  • Fotografia Abdonu - fotografia v tejto súťažnej kategórii môže obsahovať rôzne pozadia, osoby, zvieratá...jedinou podmienkou je, aby bol na fotografii viditeľný nápis časopisu Abdon (z rôzneho prírodného materiálu, napísaný na papieri/kameni/ceste a pod.). Dôležité upozornenie: fotografia nemá byť výsledkom koláže a nápis nesmie byť vo fotografii dorobený!

Výhercovia:

ročník 2017

1. miesto Zážitková fotografia - Kejmy Tatranská

2. miesto Zážitková fotografia - LM

3. miesto Zážitková fotografia - Verča


ročník 2016

1. miesto Zážitková fotografia - Alžbeta Kureková

ročník 2015 

1. miesto Zážitková fotografia - Tereza Vlčková

Ceny:

  • ročník 2017 - 1. miesto - rozhovor v časopise Abdon (11/2017) s uverejnením súťažnej fotografie, fotoplagát, 2 ks pohľadnice zo zaslanej fotografie; 2. miesto - 4 ks pohľadnice zo zaslanej fotografie; 3. miesto - 2 ks pohľadnice zo zaslanej fotografie
  • ročník 2016 - rozhovor v časopise Abdon (11/2016) s uverejnením súťažnej fotografie, fotoplagát (rozmer 30x20 cm), voňavé vrecko s logom Abdonu

  • ročník 2015 - rozhovor v časopise Abdon (10/2015) s uverejnením súťažnej fotografie, tričko s ručne robeným logom Abdonu