Informácie k 8. ročníku

25.05.2020

8. ročník súťaže o najlepší blog/stránku za obdobie júl 2019 až jún 2020


Zapoj sa aj ty do súťaže o naj blog/stránku za obdobie 2019/20. Spoznáš iné svety a zmeníš pohľad na svet. Spropaguješ seba, svoju činnosť a zmysel pre umenie. Nájdeš nových fanúšikov a vycibríš si štýl. Odvážnym šťastie praje!


Podmienky súťaže, postup:

Zahlásenie súťažného autorského blogu alebo stránky do 05.07.2020 prostredníctvom registračného listu, ktorý treba vyplnený a podpísaný zaslať ako sken (pdf, jpg, ai.) na mailovú adresu tvorivesutaze@gmail.com. Po odoslaní obdržíte mail s bližšími informáciami.

Blog musí byť aktívny minimálne štyri mesiace v danom období (júl 2019 až jún 2020). Príspevky na blogoch by mali byť pôvodné a nekopírované z iných médií (časopis, noviny, knihy, internetové stránky). Nejde však o to, aby na blogu boli len veci od autora (obrázky, odkazy a pod.), ale aby ich autor nevydával za svoje diela, pretože nepodporujeme plagiátorstvo.

Súťaž prebieha v dvoch etapách. Prvá etapa je založená na registrácii súťažných blogov a stránok. Druhá etapa spočíva v hlasovaní za obľúbený blog alebo stránku. Hlasovanie bude prebiehať v podobe anketových lístkov, ktoré budú dostupné na stránke časopisu Abdon.Uzávierka:

zahlásenie súťažných blogov a stránok

do 05.07.2020

hlasovanie za súťažné blogy a stránky

09.07. - 15.08.2020


Vyhlasovateľ:

časopis Abdon


Spoluusporiadateľ:

Amatérske príbehy

Cena:

  • Titul najlepší blog/stránka za obdobie 2019/20
  • Diplom (1. - 3. miesto)
  • Vecné ceny (1. - 3. miesto) - kniha (prípadné doplnenie cien bude priebežné)
  • Cena za hlas - cena pre vyžrebovaný anketový lístok a jeho majiteľa

Výsledky:

Zverejnené v druhej polovici augusta.aktuálny počet prihlásených blogov:

2

(aktualizované dňa 06.07.2020)


Časopis Abdon si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže a dátum uzávierky. Taktiež sa do súťaže môžu zapojiť aj prispievatelia časopisu Abdon. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť súťažný blog alebo stránku, ak nespĺňa podmienky súťaže.

Prihlásení účastníci súhlasia so spracovaním osobných údajov na účely registrácie v súťaži (podľa vyplneného registračného listu).