Marec - mesiac knihy si básne 2018

05.03.2018

Čas trvania súťaže:

5.3. - 31.3.2018


Téma súťaže:

"dotyk nehy"


Podmienky súťaže:

Vytvorenie krátkej básne (max. rozsah básne 4 strofy, každá strofa max. 5 veršov) na danú tému a jej zaslanie s potrebnými informáciami na adresu tvorivesutaze@gmail.com. Báseň nemôže byť predtým nikde publikovaná!

potrebné informácie pri odosielaní: meno, názov básne, súhlas s uverejnením básne, prehlásenie o autorstve

Výhra:

Autori prvých troch ocenených básní získajú knihu podľa nižšie uvedeného a uverejnenie básní v najbližšom vydaní časopisu Abdon. (pozn.: Knihy sú použité, vyradené z evidencie knižnice, v dobrom stave.)

1. miesto - Básne (zbierka obsahuje časti Prvotiny, Útek a návrat, Neusínaj zažni slnko, S tebou a sám, Zomierať zakázané, Pierkom holubice, Prostá reč, Je to pravda je to sen, Hrdá samota) od autora Pavla Bunčáka

2. miesto - Dobrý deň pán Villon od autora Štefana Žáryho

3. miesto - Hustý čas od autora Jána Šimonoviča


Básne neocenených autorov môžu byť zverejnené na webstránke časopisu Abdon. Hodnotenie súťažných básni prebehne po skončení súťaže. Zloženie poroty bude zverejnené do 31.03. Súťaže sa nemôže zúčastniť žiaden z porotcov ani zástupca zriaďovateľa či partnera súťaže. Časopis Abdon si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, avšak o týchto zmenách bude súťažiacich okamžite informovať. Takisto si vyhradzuje právo diskvalifikovať súťažnú báseň, ak nespĺňa podmienky súťaže alebo obsahuje nevhodné slová či výrazy.