Marec - mesiac knihy či básne 2020

05.03.2020

Čas trvania súťaže:

5.3. - 31.3.2020


Téma súťaže:

"sypká voda"


Podmienky súťaže:

Vytvorenie krátkej básne (max. rozsah básne 4 strofy, každá strofa max. 5 veršov) na danú tému a jej zaslanie s potrebnými informáciami na adresu tvorivesutaze@gmail.com. Báseň nemôže byť predtým nikde publikovaná!

potrebné informácie pri odosielaní: meno/pseudonym súťažiaceho, názov básne, súhlas s uverejnením básne, prehlásenie o autorstve; súhlas so spracovaním osobných údajov na účely registrácie do súťaže a následné zverejnenie básne pod menom/pseudonymom súťažiaceho

Výhra:

Autori prvých troch ocenených básní získajú knihu podľa výberu a uverejnenie básní v najbližšom vydaní časopisu Abdon.


Básne neocenených autorov môžu byť zverejnené na webstránke časopisu Abdon. Hodnotenie súťažných básni prebehne po skončení súťaže. Zloženie poroty bude zverejnené do 31.03. Súťaže sa nemôže zúčastniť žiaden z porotcov ani zástupca zriaďovateľa či partnera súťaže. Časopis Abdon si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, avšak o týchto zmenách bude súťažiacich okamžite informovať. Takisto si vyhradzuje právo diskvalifikovať súťažnú báseň, ak nespĺňa podmienky súťaže alebo obsahuje nevhodné slová či výrazy.