Marec - mesiac knihy či básne 2021

05.03.2021

Čas trvania súťaže:

5.3. - 31.3.2021

predĺžená uzávierka do 7.4.2021!


Téma súťaže:

"pominuteľnosť času"


Podmienky súťaže:

Vytvorenie krátkej básne (max. rozsah básne 40 veršov) na danú tému a jej zaslanie s potrebnými informáciami na adresu tvorivesutaze@gmail.com. Báseň nemôže byť predtým nikde publikovaná!

potrebné informácie pri odosielaní: meno/pseudonym súťažiaceho, názov básne, súhlas s uverejnením básne, prehlásenie o autorstve; súhlas so spracovaním osobných údajov na účely registrácie do súťaže a následné zverejnenie básne pod menom/pseudonymom súťažiaceho

Výhra:

1. miesto - kniha V znamení jablka (Lýdia Džundová) a  Ľaliové deti (E. Jarkovská ), záložka, ručne robený náramok

2. miesto - kniha Pod vlivem Jupiteru (Gary D. Schmidt) a záložka

3. miesto - e-kniha Světla na obloze (Lisa Lueddecke)


Básne neocenených autorov môžu byť zverejnené na webstránke časopisu Abdon. Hodnotenie súťažných básni prebehne po skončení súťaže. Zloženie poroty bude zverejnené do 07.04. Súťaže sa nemôže zúčastniť žiaden z porotcov ani zástupca zriaďovateľa či partnera súťaže. Časopis Abdon si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, avšak o týchto zmenách bude súťažiacich okamžite informovať. Takisto si vyhradzuje právo diskvalifikovať súťažnú báseň, ak nespĺňa podmienky súťaže alebo obsahuje nevhodné slová či výrazy.