Marec - mesiac knihy si básne 2019

05.03.2019

Čas trvania súťaže:

5.3. - 31.3.2019


Téma súťaže:

"steblá prachu"


Podmienky súťaže:

Vytvorenie krátkej básne (max. rozsah básne 4 strofy, každá strofa max. 5 veršov) na danú tému a jej zaslanie s potrebnými informáciami na adresu tvorivesutaze@gmail.com. Báseň nemôže byť predtým nikde publikovaná!

potrebné informácie pri odosielaní: meno/pseudonym súťažiaceho, názov básne, súhlas s uverejnením básne, prehlásenie o autorstve; súhlas so spracovaním osobných údajov na účely registrácie do súťaže a následné zverejnenie básne pod menom/pseudonymom súťažiaceho

Výhra:

Autori prvých troch ocenených básní získajú knihu podľa nižšie uvedeného a uverejnenie básní v najbližšom vydaní časopisu Abdon. (pozn.: Knihy sú použité, vyradené z evidencie knižnice, v dobrom stave.) - CENY BUDÚ ZVEREJNENÉ do 08.03.

1. miesto -

2. miesto -

3. miesto -


Básne neocenených autorov môžu byť zverejnené na webstránke časopisu Abdon. Hodnotenie súťažných básni prebehne po skončení súťaže. Zloženie poroty bude zverejnené do 31.03. Súťaže sa nemôže zúčastniť žiaden z porotcov ani zástupca zriaďovateľa či partnera súťaže. Časopis Abdon si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, avšak o týchto zmenách bude súťažiacich okamžite informovať. Takisto si vyhradzuje právo diskvalifikovať súťažnú báseň, ak nespĺňa podmienky súťaže alebo obsahuje nevhodné slová či výrazy.