Narodeninová súťaž 2018

01.09.2018

Podmienky súťaže, postup:

Súťažné fotografie je potrebné zaslať do 30.09.2018 na mailovú adresu tvorivesutaze@gmail.com. Po odoslaní obdržíte mail, či súťažná fotografia spĺňa podmienky súťaže. Do súťaže je možné posielať koláž z viacerých fotografií či digitálne upravené fotografie! Súťažiaci sa môžu zapojiť maximálne jednou fotografiou. Na konci súťaže budú fotografie vyhodnotené porotou.

V maili je potrebné zaslať:

  • fotografiu,
  • vaše meno/prezývku,
  • vyhlásenie o autorstve,
  • súhlas s uverejnením,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov na účely registrácie do súťaže.

Fotografia musí spĺňať tieto podmienky:

  • byť vytvorená podľa zadania súťaže (obsahovať heslo)
  • autor fotografie musí byť známy (autorom je súťažiaci, ktorú fotografiu do súťaže prihlási / autor fotografie (je niekto iný ako zasielateľ) musí byť oboznámený s účasťou v súťaži a súťažiaci je s autorom vysporiadaný v prípade výhry)
  • formát fotografie - .jpg, .jpeg, .png alebo .pdf (veľkosť fotografie nie je obmedzená)

Zadanie:

Vytvorenie oslavnej fotografie s heslom "oslavujem s Abdon-om". Heslo môže byť vytvorené reálne na mieste vzniku fotografie alebo dorobené v počítači. Taktiež môže byť výsledná súťažná fotografia výsledkom koláže viacerých fotiek. Fantázii sa medze nekladú. Ukážte ako oslavujete Abdon a s Abdon-om!


Ceny:


1. miesto - kniha Arthur & George od Juliana Barnesa + 4 vybrané knihy z akcie Daj mi druhú šancu!

2. miesto - kniha Vyhorení od Maroša Hečka + 2 vybrané knihy z akcie Daj mi druhú šancu!


Trvanie súťaže:

01.09. - 30.09.2018


Porota:

Denisa Kancírová
AZI

Vyhlasovateľ, mediálny partner:

Časopis Abdon v spolupráci s projektom Amatérske príbehy.


Vyhodnotenie:

Zverejnené v priebehu októbra 2018.


Časopis Abdon si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže a dátum uzávierky. Taktiež sa do súťaže môžu zapojiť aj prispievatelia časopisu Abdon. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť súťažnú fotografiu, ak nespĺňa podmienky súťaže.

Prihlásení účastníci súhlasia so spracovaním osobných údajov na účely registrácie v súťaži (podľa textu zaslaného mailu).