Narodeninová súťaž - archív

06.01.2019

Prehľad zadanej témy, výhercov a odmien za predošlé ročníky (staršie ako 2018) súťaže s názvom Narodeninová súťaž.

Zadanie


ročník 2017

Máte možnosť vybrať 5-ročnicovú obálku za 5 rokov existencie časopisu, tj. od čísla 1/2012 až po číslo 7-8/2017. Za obálky špeciálov sa nehlasuje! Taktiež môžete ohodnotiť autora/aktivistu v našom časopise a to od čísla 9/2016 až 7-8/2017! Podporte ich a ukážte im, že ste ich fanúšikmi!


ročník 2016

Napísať najviac tri príspevky (ľubovoľná kombinácia rubrík, vizuálnej či textovej formy) za štyri roky existencie časopisu Abdon, ktoré sa vyskytli v časopise (čísla 1/2012 až 9/2016). Tie, ktoré vás najviac oslovili, zaujali, dojali alebo zaskočili.

Výhercovia:


ročník 2017 

 • náhodne vylosovaný HL zo všetkých zaslaných HL - L.M.
 • náhodne vylosovaný HL, v ktorom bolo hlasované za výhernú 5-ročnicovú obálku - Verča
 • náhodne vylosovaný HL, v ktorom bolo hlasované za výherného autora, ktorý vás chytil za srdce - Jaji bloguje
 • náhodne vylosovaný HL, v ktorom bolo hlasované za oboch výhercov - Viki Laurent-Škrabalová


ročník 2016

 • Simona Gray

Výsledky súťaže

ročník 2017

obľúbený autor:

1. Denisa Kancírová / DNA

2. MetaLenka a Romanus Von Rayne

5ročnicová obálka:

1. obálka 6/2015 - autor obálky: Anton Lenčéš

2. obálka 10/2013 - autor obálky: Vito

3. obálka 3/2016 - autor obálky: Anton Lenčéš

  Ceny:

ročník 2017 

 • náhodne vylosovaný HL zo všetkých zaslaných HL
 • výhra: ručne robený obal na zošity/knihy formát A5 (žiaci základnej školy), látkové vrecko na drobnosti s názvom časopisu Abdon
 • náhodne vylosovaný HL, v ktorom bolo hlasované za výhernú 5-ročnicovú obálku
 • výhra: plagát výhernej 5-ročnicovej obálky
 • náhodne vylosovaný HL, v ktorom bolo hlasované za výherného autora, ktorý vás chytil za srdce
 • výhra: kniha Doktor No od Iana Fleminga (rok vydania 1991)
 • náhodne vylosovaný HL, v ktorom bolo hlasované za oboch výhercov
 • výhra: plagát výhernej 5-ročnicovej obálky, anglický zošitový komiks podľa výberu (Doctor Who júl 2016 č.4; Spectrum č.1; Star Wars č.014)

ročník 2016

 • koženú záložku do knihy so symbolom hradu Castleton