Obsah Dušičkový špeciál/2014

09.11.2014

Zdravím,

V obsahu novembrového čísla ste si určite všimli, že tento mesiac sme s redakciou pripravili Dušičkový špeciál.

Pozostáva z diel zameraných na nadprirodzeno a to, že sa v tom niektorí autori vybláznili vám snáď nemusím ani pripomínať.

Nachádza sa tam dohromady desať diel prevažne od Romanusa Von Raynea a od Simony Gray. Spolu so mnou patria skôr k tým "temnejšie" založeným autorom, a tak nám táto téma sadla.

Romanus Von Rayne:

Ako prvé dielo od neho je Láska Tam. Dielo začína úvahou o problémoch v živote ľudí. Úprimne, koniec som vôbec nečakala skutočne ma prekvapil. Nuž, ale to nie je nič zvláštne pri tomto autorovi. Príbeh spočiatku vyzerá, že sa odohráva v budúcnosti, ale realita je skutočne úplne iná.

Nádej sviečok hovorí o našej snahe utiecť pred zlom. Avšak môžeme robiť čo chceme, no pred temnotou neutečieme.

V Snáď stačím píše o skutočných zvrátenostiach doby. Je to všetko iba sen?

Symfónia vraždy je o dievčati, ktoré je strápené životom, problémami, zúfalstvom. Plánuje ukončiť život, ale nevie sa na to odhodlať. Spozná však zvláštneho muža, ktorý jej ponúka pomoc. Má však skutočne na mysli jej šťastie?

Simona Gray:

Zatratený je krátka temná báseň o pekle.

Báseň Patrí mi tvoja duša o človeku, ktorý odovzdal svoju dušu. Možno je to iba môj pocit, ale podľa mňa to je nezávislé pokračovanie básne Krížne cesty od Simony.

V básni Nebesá neprijmú moju dušu sa autorka pýta, čo to je život a čo smrť. Hlavná myšlienka je láska s nie dobrým koncom.

Hrobka je opäť báseň od našej Simony Gray. Názov vystihuje tému diela. Čo to je však za temnú silu, čo vás neustále ťahá do hrobky uprostred lesa?

Bojíš sa tieňov. Daniela je opatrovateľka malej Kláry. Klárini rodičia vlastnia hotel, v ktorom je ubytovaná opatrovateľka ich dcéry. Raz, pred spaním, sa však Klára spýta Daniely, či sa bojí tieňov, ktoré nič nevrhá a predsa sa pohybujú. Jednej noci však nad sebou vidí stáť postavu. Neskôr jej Klára oznamuje, že jej tiene povedali, že Daniela je hypersenzitívna. Je to všetko len hra svetiel, alebo v starom hoteli skutočne straší?

Ja som prispela iba troškou s poviedkou Si na rade. Poviedka je o mužovi, ktorý od detstva vidí mŕtvych. V detstve stratil otca, ktorého už nikdy viac nevidel. Časť života trávi na psychiatrii a niekoľko rokov po prepustení začína opäť vidieť... niekoho. Nevie kto je ten podivný chlap s háčikom zabodnutým v lícach s neprirodzeným úškľabkom na perách. Kto to bol? To sa dozviete po prečítaní.

Spolu s naším Dušičkovým špeciálom ste sa mohli naladiť na sviatky. Verím, že sa nám to podarilo.

S pozdravom,

Dominika Hubková