Publicistická súťaž 2019

22.11.2019

Téma súťaže:

"správne zdroje"

Trvanie súťaže:

22.11. - 24.12.2019


Zadanie, podmienky súťaže:

Vytvorenie príspevku - fejtónu, reportáže, riportu alebo glosy na zadanú tému (maximálny rozsah príspevku je 10 strán A4, Times New Roman, veľkosť 12, jednoduché riadkovanie) v slovenčine alebo češtine a jeho zaslanie s potrebnými informáciami na adresu tvorivesutaze@gmail.com. Príspevok nemôže byť predtým nikde publikovaný!

V maili je potrebné zaslať:

  • súťažný príspevok,
  • vaše meno/prezývku,
  • vyhlásenie o autorstve,
  • súhlas s uverejnením,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov na účely registrácie do súťaže.

Ceny:


1. miesto - Dielo I. (Vráti sa niekto iný, Mimobežky, Útek z neba) a Dielo II. (Poézia, Lampa, Sladké bezvládie, Vykoľajenie) od Dušana Kužela; uverenenie v najbližšom čísle časopisu Abdon


2. miesto - Dielo II. (Profily, Štúrovci ai.) od Alexandra Matušku, Aforizmy troch tisícročí (vyradená kniha z knižnice)


3. miesto - 2017 od Olgy Slavnikovej, Magda od Heleny Šmahelovej


Porota:


Denisa Kancírová (časopis Abdon)

Faliane Simen (časopis Abdon)

AZI (Amatérske príbehy)

Vyhlasovateľ, mediálny partner:

Časopis Abdon v spolupráci s projektom Amatérske príbehy.


Vyhodnotenie:

Zverejnené v priebehu januára/februára 2020.


Časopis Abdon si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže a dátum uzávierky. Taktiež sa do súťaže môžu zapojiť aj prispievatelia časopisu Abdon. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť súťažný príspevok, ak nespĺňa podmienky súťaže.

Prihlásení účastníci súhlasia so spracovaním osobných údajov na účely registrácie v súťaži (podľa textu zaslaného mailu).