Publicistická súťaž - archív

07.01.2019

Prehľad zadanej témy, výhercov a odmien za predošlé ročníky (staršie ako 2018) súťaže s názvom Publicistická súťaž.

Zadanie

Vytvorenie príspevku - fejtónu, reportáže, riportu alebo glosy (maximálny rozsah príspevku je 10 strán A4, Times New Roman, veľkosť 12, jednoduché riadkovanie) v slovenčine alebo češtine na zadanú tému:

  • ročník 2017 - vláda a moc médií
  • ročník 2015 - kritika kritikov

Výhercovia:

  • ročník 2017 - Romanus Von Rayne s príspevkom Ako sa skamarátiť s Veľkým bratom?
  • ročník 2015 - Romanus Von Rayne s príspevkom Erotika nielen v literatúre

Ceny:

  • ročník 2017 - kniha podľa výberu (Dielo II od Alexandra Matušku, 2017 od Olgy Slavnikovej, Ján Johanides - prozaika ľudského údelu od Vladimíra Petríka) a uverejnenie v najbližšom čísle časopisu Abdon
  • ročník 2015 - Dielo I (Juvenílie, Vajanský prozaik, Kriticko-publicistické state a rozhovory) od Alexandra Matušku a uverejnenie v najbližšom čísle časopisu Abdon