Súťaž JOJO - jún

03.06.2019

Podmienky súťaže, postup:

Súťaž JOJO - jednoduchá otázka, jednoduchá odpoveď, bude prebiehať vo viacerých kolách podľa vopred určených termínov. V každom z nich bude zadaná iná otázka, na ktorú treba zaslať odpoveď na mail tvorivesutaze@gmail.com. V každom kole bude bude vylosovaný jeden výherca, ktorý obdrží výhru, ktorá bude známa v rovnakom čase ako aj súťažná otázka. Každý súťažiaci sa v môže jedného súťažného kola zúčastniť iba raz!

V maili je potrebné zaslať:

  • odpoveď na súťažnú otázku,
  • vaše meno/prezývku,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov na účely registrácie do súťaže.

Zadanie:

Každý zadaný dátum bude zverejnená nová súťažná otázka, na ktorú treba odpovedať:

otázka na dátum 03.06.2019 - bez výhercu

V ktorom roku sa narodil autor knihy Ako si oškvŕknuť krídla?

otázka na dátum 17.06.2019 - Iveta Ch.

Akej národnosti bola matka hlavnej hrdinky Mii?


Dátumy súťaže v apríli:


03.06.2019 (odpovede treba zasielať do 13.06.2019)

17.06.2019 (odpovede treba zasielať do 27.0.2019)


Ceny:

03.06.2019 - kniha Ako si oškvŕknuť krídla od Zdeněka Vyhlídala (odkaz je ilustračný, kvôli upresneniu vizuálu), ide o vyradenú knihu z knižnice s venovaním 

17.06.2019 - kniha Zamilovaná do anjela od Federicy Bosco 


Vyhlasovateľ, mediálny partner:

Časopis Abdon v spolupráci s projektom Amatérske príbehy.


Vyhodnotenie:

cez automatický generovací systém podľa prideleného čísla k zaslanému mailu :)


Časopis Abdon si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže a dátum uzávierky. Taktiež sa do súťaže môžu zapojiť aj prispievatelia časopisu Abdon. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť súťažnú odpoveď, ak nespĺňa podmienky súťaže.

Prihlásení účastníci súhlasia so spracovaním osobných údajov na účely registrácie v súťaži (podľa textu zaslaného mailu).