Súťažné blogy v 8. ročníku

09.07.2020

Už je to tu! Hlasovanie o víťazovi!

(Prehľad súťažiacich je na konci stránky.)

Pravidlá pre hlasovanie:

  1. Posielať vyplnený hlasovací lístok s platnou kontaktnou adresou (potrebná v prípade výhry Cena za hlas), menom a priezviskom.
  2. Každý hlasujúci môže zaslať IBA jeden hlasovací lístok na svoju e-mailovú adresu za celé obdobie hlasovania, kde môže hlasovať za najviac JEDEN blog/stránku.
  3. Hlasovanie prebieha v čase 9.7. - 15.8. 2020.

Hlasovací lístok -  hlasovanie bolo možné do 15.08.2020!


VAROVANIE! POZOR!

  • Pri označení viac ako jednej možnosti bude hlasovací lístok neplatný!

Vyhlasovateľ súťaže (časopis ABDON) si vyhradzuje právo vyradiť hlasovací lístok z hlasovania, ak nespĺňa pravidlá pre hlasovanie.


ÚPRAVA CIEN:

Vzhľadom na nízky počet zapojených súťažiacich bude vyhodnotenie 8. ročníka nasledovné:

  • Titul najlepší blog/stránka za obdobie 2019/20
  • Diplom (1. miesto)
  • Vecné ceny (1. miesto) - výber z kníh
  • Cena za hlas - cena pre vyžrebovaný anketový lístok a jeho majiteľa

Viac o súťaži v článku Informácie k 8. ročníku.