Súťažné blogy v 9. ročníku

09.07.2021

Už je to tu! Hlasovanie o víťazovi!

(Prehľad súťažiacich je na konci stránky.)

Pravidlá pre hlasovanie:

  1. Posielať vyplnený hlasovací lístok s platnou emailovou kontaktnou adresou (potrebná v prípade výhry Cena za hlas).
  2. Každý hlasujúci môže zaslať IBA jeden hlasovací lístok na svoju e-mailovú adresu za celé obdobie hlasovania, kde môže hlasovať za najviac JEDEN blog/stránku.
  3. Hlasovanie prebieha v čase 9.7. - 15.8. 2021.

Hlasovací lístok - hlasovanie skončilo 15.8.2021


VAROVANIE! POZOR!

  • Pri označení viac ako jednej možnosti bude hlasovací lístok neplatný!

Vyhlasovateľ súťaže (časopis ABDON) si vyhradzuje právo vyradiť hlasovací lístok z hlasovania, ak nespĺňa pravidlá pre hlasovanie.


ÚPRAVA CIEN:

Vzhľadom na nízky počet zapojených súťažiacich bude vyhodnotenie 9. ročníka nasledovné:

  • Titul najlepší blog/stránka za obdobie 2020/21
  • Diplom (1. miesto)
  • Vecné ceny (1. miesto)
  • Cena za hlas - cena pre vyžrebovaný anketový lístok a jeho majiteľa

Viac o súťaži v článku Informácie k 9. ročníku.