Vyhodnotenie 6. ročníka

29.09.2018

Výhercovia:

1. miesto - Jaji bloguje s blogom www.jajibloguje.sk

Cena za hlas - Martin Repa


Zoznam cien:

1. miesto - diplom, výber z ponúknutých kníh

Cena za hlas - 4 DVD s Charliem Chaplinom


Dôležité!!!! V prípade, ak výherca nepošle svoju adresu alebo sa neohlási na mail do dátumu 31.10.2018, stráca nárok na výhru (tj. cena mu nebude doručená).