Vyhodnotenie 7. ročníka

17.09.2019

Výhercovia:

1. miesto - Čaja z paláca s blogom www.cajazpalaca.blogspot.com

2. miesto - Jozef Blšák s blogom www.jozefblsak.wordpress.com

Cena za hlas - čakáme na potvrdenie zverejnenia mena


Zoznam cien:

1. miesto - diplom, výber z ponúknutých kníh, záložka

2 miesto - diplom, výber z ponúknutých kníh

Cena za hlas - výber z ponúknutých kníh


Dôležité!!!! V prípade, ak výherca nepošle svoju adresu alebo sa neohlási na mail do dátumu 31.10.2019, stráca nárok na výhru (tj. cena mu nebude doručená).