Vyhodnotenie 8. ročníka

09.09.2020

Výhercovia:

1. miesto - Jozef Blšák s blogom www.jozefblsak.wordpress.com

Cena za hlas - J.Jursa


Zoznam cien:

1. miesto - diplom, výber z ponúknutých kníh

Cena za hlas - výber z ponúknutých kníh


Dôležité!!!! V prípade, ak výherca nepošle svoju adresu alebo sa neohlási na mail do dátumu 31.10.2020, stráca nárok na výhru (tj. cena mu nebude doručená).