Vyhodnotenie Publicistickej súťaže 2019

09.01.2020

Tento rok sa nám do Publicistickej súťaže zapojil iba jeden súťažiaci, ktorý sa zároveň stáva čestným výhercom súťaže, a ktorému touto cestou gratulujeme!


ČESTNÝ VÝHERCA:

Pavel Skořepa s príspevkom Dobré zdroje tvořivosti

 príspevok bude zverejnený vo februárovom čísle časopisu Abdon 2/2019