Vyhodnotenie súťaže Marec - mesiac knihy či básne 2018

01.05.2018

Zloženie poroty:

  • Dominika Elizabeth Hladíková (autorka kníh Slovo je nádych, Odtiene dúhy a vedúca projektu Podporujme slovenských autorov)
  • AZI (Amatérske príbehy)
  • Denisa Kancírová (Abdon)

Výhercovia:

Do súťaže sa zapojili traja súťažiaci. Ich poradie je nasledovné:

  1. Viktória Laurent-Škrabalová s básňou Nežné dotyky
  2. Bianka Knutová s básňou Tichý dotyk
  3. Romanus von Rayne s básňou Tanec s Kovovým

pravidlá súťaže - Marec - mesiac knihy či básne 2018

všetky súťažiace básne si môžete prečítať tu - Súťažné básne Marec - mesiac knihy či básne 2018

výherná báseň z prvého miesta je uverejnená v májovom vydaní časopisu Abdon 5/2018