Vyhodnotenie súťaže Marec - mesiac knihy či básne 2019

30.04.2019

Zloženie poroty:

  • Faliane Simen (Abdon)
  • AZI (Amatérske príbehy)
  • Denisa Kancírová (Abdon)

Čestný výherca:

Do súťaže sa zapojil jeden súťažiaci. Ich poradie je nasledovné:

  1. Andrea Fašková s básňou Pamätaj

pravidlá súťaže - Marec - mesiac knihy či básne 2019

báseň je uverejnená v májovom vydaní časopisu Abdon 5/2019