Vyhodnotenie súťaže Marec - mesiac knihy či básne 2020

30.04.2020

Zloženie poroty:

  • Faliane Simen (Abdon)
  • AZI (Amatérske príbehy)
  • Denisa Kancírová (Abdon)
  • Dominika Elizabeth Hladíková (autorka básnickej zbierky Slovo je nádych)

Čestní výhercovia:

Do súťaže sa zapojili dvaja súťažiaci, avšak porota udelila obom rovnaký počet bodov. Preto sme sa rozhodli odmeniť oboch ako čestných výhercov:

Jana Mišeková s básňou Voda si a Pavel Skořepa s básňou Tekuté písky

pravidlá súťaže -  Marec - mesiac knihy či básne 2020

básne budú uverejnené v májovom vydaní časopisu Abdon 5/2020