Vyhodnotenie súťaže Marec - mesiac knihy či básne 2021

26.05.2021

Zloženie poroty:

  • Faliane Simen (Abdon)
  • AZI (Amatérske príbehy)
  • Denisa Kancírová (Abdon)
  • Dominika Elizabeth Hladíková (autorka básnickej zbierky Slovo je nádych)

Čestný výherca:

Do súťaže sa zapojil jeden súťažiaci, čím sa stal čestným výhercom.

Charlie s básňou Poločas rozpadu

pravidlá súťaže -  Marec - mesiac knihy či básne 2021

báseň je uverejnená v májovom vydaní časopisu Abdon 5/2021