O NÁS

O nás

Myšlienka online časopisu, ktorý by bol vydávaný každý mesiac v pdf súbore a na ktorom by sa podieľali písaniuchtiví umelci (amatéri, ale aj tí skúsenejší), vznikla cez leto 2012 v hlave terajšej šéfredaktorky Mgr. Denisy Kancírovej. A tak sa 1.9.2012 na svete objavilo historicky prvé číslo online časopisu Abdon. Na začiatku sa čísla sťahovali priamo zo stránky, časom sa sťahovanie časopisu presunulo na stránku uložto. Neskôr pribudla funkcia predplatného a najnovšie je možné listovať v časopise aj online cez stránku Joomag.

Časopis je amatérsky a všetci, ktorí sa na ňom podieľajú, nemajú z tvorby žiadny honorár. Aj preto je tento projekt unikátny: tým, že je dobrovoľnícky a pravidelne vydávaný a publikovaný na internete. Členovia tímu sa menili, ale samozrejme sa nájdu aj takí, ktorí sú v ňom od prvého čísla až po to doterajšie.

Časopis zahŕňa rôzne štýly písania a rubriky, zameriava sa aj na vizuálnu tvorbu. Zväčša však ide o príbehy či fotografie. Grafická úprava je na pleciach grafičky, prípadne samotnej šéfredaktorky. Čísla sú voľne dostupné na internete a sú vydávané vždy v prvý deň príslušného mesiaca (ak nenastanú administratívne, technické či personálne problémy).

Abdon - m. z hebr. ebed sluha, otrok, staršia podoba Abdiáš, blízky pôv. význam má meno Sergej, rus. Avdon

Šéfredaktorka:

 • Denisa Kancírová (september 2012 - máj 2021)

Zástupca šéfredaktorky:

 • Faliane Simen (júl 2015 - máj 2021)

Korektor slovenských textov:

 • Eva Sjekelová (november 2012 - august 2016)
 • Liškodlačka (august 2016 - august 2017)
 • Jama (september 2017 - máj 2021)

Korektor českých textov:

 • Ondra Hoberla (apríl 2013 - august 2015)
 • Kaisa Fireflie (august 2015 - august 2017)
 • Marrrqui (august 2017 - máj 2021)

Grafik:

 • MAKY.OREL (december 2013 - september 2014)
 • Zuzana Miadoková (február 2015 - apríl 2015)
 • Denisa Kancírová (september 2012 - november 2013, október 2014 - január 2015, máj 2015 - jún 2016, január - február 2017, január 2018, marec 2018, máj 2018 - máj 2021)
 • Katsonka (júl 2016 - december 2016, marec 2017 - december 2017, február 2018, apríl 2018 - máj 2018)
 • MetaLenka - súťažné podklady