STÁŽISTI/PRAKTINKANTI

Stážisti/praktikanti

V našom časopise je možnosť dobrovoľnej stáže či praxe v rámci školy či mimo nej. V prípade záujmu či otázok nás neváhajte kontaktovať.

Stáž

Stáž je v aktuálnej dobe pozastavená. Náplňou stážistov je počas šiestich mesiacov plniť zadania rozdelené do troch oblastí. Po ukončení obdrží stážista ohodnotenie, ktoré môže použiť vo svojom životopise. Stáž je dobrovoľná, bez finančného ohodnotenia.

Prax

Prax v rámci školy, kedy zadanie prispôsobíme aktuálnym potrebám časopisu a možnostiam praktikantovi.V prípade praxe mimo školu, napr. pri nezamestnanosti, budeme postupovať rovnako.

V oboch prípadoch je potrebné komunikovať s vedením časopisu a prípadnou riadiacou organizáciou záujemcu. Prax je dobrovoľná, bez finančného ohodnotenia.

Stáž u nás absolvovali

  • Elwin Smaragdová (04 - 09 / 2015)
  • Laya Mei (10/2015  - 03/2016)
  • Jannie Gabura (04 - 09 / 2016 - pozn. predčasne ukončená stáž)
  • Angelique (07 - 12 / 2016 - pozn. stáž bola po dohode predĺžená a nakoniec prerušená)

Praxovali u nás

  • Marek Belánik (16.05. - 20.05.2016, 29.05. - 02.06.2017, 28.05. - 01.06.2018)
  • Paulína Poláchová (28.05. - 01.06.2018)